top of page

Proje Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri

İnşaat imalat süreci çeşitli bilinmeyen ve öngörülemeyen bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi adına maliyet, zaman ve kalitenin kontrol edilebilmesi gerekmektedir. İnşaat hizmeti alan ve yatırımcı firmaların bir çoğu bünyesinde bu etmenleri kontrol ve takip edebilecek teknik personel bulundurmamaktadır. Buna bağlı olarak, maliyetlerin takip edilemez hale gelerek verimliliğin ve kalitenin düşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Proje Danışmanlığı'nın kapsamında;

  • İnşai işlerin organizasyonu

  • Organizasyon şemasının oluşturulması

  • Teknik şartname ve işlerin yapım metodolojilerinin belirlenmesi,

  • Teknik şartnamelere istinaden yüklenici sözleşmelerinin incelenmesi,

  • Yüklenici performans, verimlilik ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi

  • Proje iş programının hazırlanması,

  • Proje bütçesinin hazırlanması ve iş programına istinaden nakit akış raporlarının ortaya çıkarılması

  • Geçici hesap ve geçici kabul, kesin hesap ve kesin kabul aşamalarının işveren talebine göre yapılması veya kontrolü 

  • Projeye uygun imalatın kalite kontrolünün işveren adına yapılması

yer almaktadır.

​​

bottom of page